Search form

Mga Kaazi 17:15

15Kamhan ya mga minbol-os kan Pablo keteb ka siyodad nga Atina min-oli siran kay may ilaong niran kan Silas daw si Timotiyo nga apasa mazo pagdali si Pablo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index