Search form

Mga Kaazi 17:25

25Kamhan wara iza magkinahanglan ka bisan ono garing ka tao kay iza ya magahatag kantang tanan tao ka kinabohi daw ya hinawa daw ya tanan mga betang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index