Search form

Mga Kaazi 19:23

23Na, ka dizan pen si Pablo ka Ipiso dakola gazed ya kasamok kay may mga tao nga diri antoo ka sindo nga indara ni Pablo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index