Search form

Mga Kaazi 19:31

31May mga opisyal ka lopa nga Asya nga higara ni Pablo minsogo siran ka tao ka paghangzo kan Pablo nga diri ko magkaro ka tenga na siyodad kay basi patazen ko.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index