Search form

Mga Kaazi 19:38

38Agon kon may sombong kaniran ni Dimitriyo daw ya toong mga katimbang dizan ka hokmanan magsombong kay-an ka aldaw ka paghokom. Dizan gazed hosazen mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index