Search form

Mga Kaazi 19:39

39Kon may iba pen nga problima mazo ansabot kita kay-an ka aldaw ka pagtipon na mga taga Ipiso kay ani ya balaed dini ka kantang siyodad.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index