Search form

Mga Kaazi 19:40

40Kay basi kazethan kita na hari nga Romanhon kay masara ya kasamok mazo koman aldaw nga waray ikabaribad nita ka hari. Ani ini ya pagbaheg kaniran na opisyal.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index