Search form

Mga Kaazi 2:24

24Kamhan minbohi ya Diyos kan Hisos pagbalik garing ka lebeng kay nakadaeg iza ka bisan ono nga makapakamola ka tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index