Search form

Mga Kaazi 2:28

28Minpakahagdam iko kanao ka dalan nga minpasinged ngaro ka datnganan nga madazaw. Dini iko iba kanao agon dakola gazed ya kanaong kasaza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index