Search form

Mga Kaazi 2:35

35hangtod ka pagpakadaeg nao ka kanmong mga kaaway. Ani ini ya daan inpanaba ni Dabid mahitenged kan Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index