Search form

Mga Kaazi 2:45

45Nagapamaligza disab siran ka kanirang lopa daw ya mga betang. Kamhan inpanhatag niran ya kowarta nga halin. Ya kinahanglan na tagsa tagsa ani inhatag.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index