Search form

Mga Kaazi 2:6

6Kamhan masara gazed nga kataed siran nga nandogok kay nakabati siran ka tagsa tagsa nga sinarigan ni Hisos nga nagapanaba di baza ka mga saba nga inkatao na mga tagsa tagsa nga mga nakabati.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index