Search form

Mga Kaazi 2:7

7Kamhan dakola ya pagkabereng na mga Yodayo nga nagalaong nga iton nga mga taohana daw diri kon polos taga Galiliya siran?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index