Search form

Mga Kaazi 20:20

20Waray kahaldek nao ka pagpanaba kamazo ka mga madazaw. Minsindo disab hao kamazo dizan ka pagpakakita na mga tao daw dizan ka kamazong lagkaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index