Search form

Mga Kaazi 20:25

25Nawalihan nao kamong tanan nga si Hisos ani ya hari nga pinili na Diyos. Kamhan koman mahagdam hao nga diri di kita magkita pag-isab.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index