Search form

Mga Kaazi 20:26

26Agon panabaen ta kamo nga dini kamazo kon may mga isa pen nga tao nga wara pen magsakop kan Hisos waray sazep nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index