Search form

Mga Kaazi 20:30

30Bisan dini ka kaibahan mazo ansogod ya mga isa ka pagpabaliko ka mga panaba na Diyos dazaw magpasakop kamazo ka kanirang kaogaringen ka lamang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index