Search form

Mga Kaazi 20:34

34Mahagdam kamo nga hao gazed ya nagatarabaho dazaw may ikapalit nao ka mga kinahanglanen nao daw ya kinahanglanen na kanaong kaibahan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index