Search form

Mga Kaazi 20:4

4Min-iba disab si Sopatir nga maanak ni Piro nga taga Biriya daw si Aristarko daw si Sigondo nga mga taga Tisalonika daw si Gayo nga taga Dirbi daw si Timotiyo daw si Tikiko daw si Tropimo nga taga Asya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index