Search form

Mga Kaazi 21:10

10Na, paghela pen nami dizan kaniran ka mga talagsa kang aldaw nakadateng ya isang propita na Diyos garing ka Yoda nga si Agabo ya ngaran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index