Search form

Mga Kaazi 21:22

22Kon mahagdam siran nga mindateng di ko dini ka Hirosalem ansabot siran nga daeten iko. Agon magaono sa kita koman?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index