Search form

Mga Kaazi 21:33

33Kamhan indimanda na oloolo si Pablo daw inpagapos ka kadina nga indoblihan. Kamhan nangotana iza nga sin-o sa iza nga tao? Daw ono sa ya toong sala?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index