Search form

Mga Kaazi 21:38

38Daw diri ko baza ya taga Ihipto nga bag-o pen sopak ka gobirnador daw nagadomara ka opat nga ka libo nga mga mangazaw doro ka mamingaw?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index