Search form

Mga Kaazi 21:39

39Minsambag si Pablo nga diri kon ani hao kay Yodayo hao. Taga Tarso hao nga dakolang siyodad doro ka lopa nga Silisiya. Na, kon mahimo papanabaha hao koman ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index