Search form

Mga Kaazi 22:15

15Kay dizan ka tanan mga tao iko di ya anpanan-og mahitenged ka kanmong nakitan daw nabatian.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index