Search form

Mga Kaazi 22:19

19Minsambag hao nga Ginoo, mahagdam siran nga hao ya minkaro ka mga singbahan na mga Yodayo. Kamhan indakep daw inbonalan ya mga minsakop kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index