Search form

Mga Kaazi 22:26

26Pagpakabati ka na kapitan kaiton minkaro iza ka oloolo kay ampakahagdam nga diri kita maglatos kaiton nga tao kay sakop iza baza na siyodad nga Roma.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index