Search form

Mga Kaazi 22:27

27Kamhan minkarini ya oloolo kan Pablo kay ampangotana nga matod iko ya sakop na siyodad nga Roma? Minsambag si Pablo nga matood iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index