Search form

Mga Kaazi 22:29

29Na, nadalidali nanibog ya mga minsosi kan Pablo. Nawied disab ya oloolo pagkahagdam naiza nga si Pablo nga inpagapos ka kadina sakop baza iza na siyodad nga Roma.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index