Search form

Mga Kaazi 22:7

7Kamhan nadeeg hao daw nabatian nao ya saba nga nagalaong nga Saolo, Saolo, kay ono sa magadaegdaegen di mo hao gazed koman kaini?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index