Search form

Mga Kaazi 23:16

16Na, may anaken ni Pablo nakabati ka pagsabotsabot niran ka pagpatay kan Pablo. Agon minseled di iza ka kolanganan na mga soldaw kay pakahagdamen si Pablo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index