Search form

Mga Kaazi 23:19

19Kamhan inhabitan na kapitan ya olitao dizan ka waray lain makabati. Kamhan nangotana iza nga ono say kanmong ipanan-og kanao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index