Search form

Mga Kaazi 23:22

22Minsambag ya kapitan nga azaw ipanan-og ka bisan sin-o nga tao ya kanmong inpakahagdam kanao. Kamhan inpaoli naiza ya olitao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index