Search form

Mga Kaazi 23:27

27Na, indakep na mga Yodayo ini nga tao kay patazen kontana piro intabangan nao daw ya kanaong mga soldaw kay may minpakahagdam kanao nga sakop iza na siyodad nga Roma.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index