Search form

Mga Kaazi 23:33

33Pagdateng niran ka Sisariya inhatag niran ya soyat kan Gobirnador Pilisimo hasta insarig disab niran si Pablo dizan kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index