Search form

Mga Kaazi 24:12

12Mahagdam disab siran nga wara hao maglalis bisan magpangobot ka mga tao dizan ka dakolang lagkaw na Diyos bisan dizan ka singbahan bisan dizan ka siyodad.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index