Search form

Mga Kaazi 24:16

16Kamhan nagapakalaki hao pagbatasan ka madazaw kay gosto nao nga waray sala nao dizan ka pagseleng na Diyos daw ya mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index