Search form

Mga Kaazi 25:14

14Ka nagahela pen siran doro ka mga mataed nga aldaw inpakahagdam ni Pisto mahitenged kan Pablo nga nagalaong nga may isang priso dini nga wara bohii ni Pilisimo

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index