Search form

Mga Kaazi 25:17

17Kamhan pagdateng niran ngarini ka Sisariya wara hao maglanganlangan kay pagsonod nga ka aldaw inpaatobang nao ka hokmanan si Pablo nga sinombong.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index