Search form

Mga Kaazi 25:24

24Kamhan si Pisto minlaong iza nga Hari Agripa daw kamong tanan nga nagatipon dini, wani ya tao nga insombong na tanan mga Yodayo kanao. Kamhan insinggit niran nga ipapatay iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index