Search form

Mga Kaazi 25:27

27Kay kon waray ikasombong ta kanangiza malised ya pagpakaro nao kanangiza doro ka labaw nga hari. Ani ini ya pagpanaba ni Gobirnador Pisto kan Agripa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index