Search form

Mga Kaazi 26:2

2Hari Agripa! Madazaw kay iko koman ya insambagan nao mahitenged ka tanan mga betangbetang nga inpasangil kanao na kantang angay nga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index