Search form

Mga Kaazi 26:26

26Sinyor Hari Agripa, mahagdam ko daan kaini nga tanan agon waray kahaldek nao ka pagpanaba kanmo. Mahagdam iko nga polos matood ya pinanan-og nao kanmo kay izang tanan nahinang wara matagoi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index