Search form

Mga Kaazi 26:27

27Indogangan ni Pablo pagpanaba nga Sinyor Hari Agripa, daw antoo iko ka inpanaba na mga karaang propita na Diyos? Mahagdam hao nga antoo gazed iko kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index