Search form

Mga Kaazi 27:25

25Agon mga amigo nao, diri kamo magkawied kay minsarig hao ka Diyos nga tomanen gazed ya toong inpanaba kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index