Search form

Mga Kaazi 27:31

31Pagpakakita ni Pablo kaniran minlaong iza ka kapitan daw ya toong mga soldaw nga ini nga mga tarabahanti kon diri siran magpabilin dini ka bangka diri kamo mabohi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index