Search form

Mga Kaazi 27:8

8Nagalised ya pag-azi dizan kamhan nakadateng kami ka dapit nga inngaranan ka Mga Madazaw nga Pantalan nga diri kon aro ka longsod nga Lasya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index