Search form

Mga Kaazi 27:9

9Kamhan dizan ka Lasya nagapabilin kami ka mga mataed nga aldaw hangtod nga nagkaonga di ya timpo agon piligro di gazed ya pagpadazon na bangka. Kamhan minregda di si Pablo ka mga nagasakay nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index