Search form

Mga Kaazi 28:30

30Kamhan dowang ka toig ya paghela ni Pablo dizan ka lagkaw nga toong pilitihanan. Madazaw ya toong batasan ka mga tao nga minbisita kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index