Search form

Mga Kaazi 28:9

9Pagkakamhan kaiza nangarini di ya bisan sin-o nga masakiten dizan ka poro-poro. Kamhan impanbahaw sirang tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index